Kalite politikası; ISO 9001 standartları gereği işletmemizin kalite ile ilgili bütün süreçlerinin etkili ve başarılı bir şekilde yönetilmesi olarak ifade edilebilir.

Bu politika kapsamında müşterilerin memnun edilmesi ve işletme şartlarının sürekli geliştirilmesi hedeflenir.

Söz konusu politika işletme üst yönetimi tarafından ilan edilen ve değişen şartlara göre sürekli güncellenen bir belge nitelindedir.

İşletmemizin web sitesinde yayınladığımız kalite politikamız çerçevesinde işletmemizin uluslararası standartlara uyumluluğu ve geçerliliği daima kontrol altına alınmaktadır.

İşletme Kalite Politikamız

  • İşletmede mevcut süreçlerin tamamında müşteri talep ve ihtiyaçları tam anlamıyla karşılanmaya çalışılmakta ve firmamız güven vermeyi amaçlamaktadır,
  • İşletme maliyetleri minimum seviyelere çekilmeye çalışılmakta, karlılık ve teknolojik uyumluluk önemsenmektedir,
  • Personelin alanında uzman olması ve yeteneklerini tam anlamıyla ortaya koyabilmesi amacıyla oluşturulmuş çalışma şartlarına sahip olması sağlanmaktadır,
  • İşletme faaliyetlerinin tamamında kalite bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır,
  • Tedarik süreçlerinde iş birliği konusuna maksimum önem verilmektedir,
  • Ülkemizin adını uluslararası seviyede en iyi şekilde temsil edilmesi ve ekonomik kaynakların iyi bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir.