Pazarlama birimimiz sadece var olan bir ürünü hedef kitleye ulaştırma adına değil aynı zamanda hedef kitlenin ihtiyaçlarını tespit ederek bu ihtiyaçlara cevap verecek ürün ve hizmetin geliştirilmesine de katkı sağlar. Bu anlamda pazarlama iki yönlü bir görev üstlenerek işletme ve müşteri arasında köprü görevi görür.

Pazarlama ve Firmamızın Başarı Kriterleri

Firmamız pazarlama konusunda gösterdiği üstün başarı ve yeterlilik sayesinde işletmemizin verimliliğini oldukça yüksek seviyelere çıkarır. Pazarlama departmanının daima kendini yenileyen yapısı başarı oranının artmasında rol oynayan temel aktör olarak kabul edilir. Bu departmanda çalışan personelin işletme amaçlarını yerine getirme noktasında gösterdiği çaba işletmemizin pazarlama faaliyetlerine göstermiş olduğu ilgiyi de ortaya koyar. Daima daha iyi hedefiyle yola çıkan ve kendini güncelleyen pazarlama departmanımız çağın gereklerini ve teknolojik gelişmeleri takip etmeye devam ederek başarısını daha geniş sahalara yaymayı amaçlar.